Vanuit een achtergrond in arbeidsbemiddeling en personeelswerk, werd Sociatief gestart in 2009. Sociaal én Actief werd gewerkt aan reïntegratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook werd cliënten ondersteuning geboden o.b.v. een PGB-indicatie.

Binnen Zorgbelang werd er geholpen binnen de participatiewerkplaats. Naast themabijeenkomst, gastcolleges en symposia werd een tweeluik gefilmd over 6 kwetsbare jongeren uit de jeugdzorg: ZOOM24.

 

Hierna werd gewerkt binnen een trainingscentrum met trajecten voor o.a. het UWV. Toch lonkte het ondernemerschap en werd een doorstart gemaakt in 2018 met Kievit; een kleurrijk, beschermend en eigenwijs vogeltje. Iets dat passend is in de wijze waarop trajecten invulling krijgen.