Binnen Humanitas mag ik ondersteunen binnen het project Van mens tot mens. Hierbij wordt o.a. ingezet op digitale hulp tegen eenzaamheid m.b.v. tablets. Zie bijgaand artikel:

Samen met stichting Breaktrough werd binnen een internationaal samenwerkingsverband een leerplatform voor en met jongeren opgezet met ruim 175 leeractiviteiten. Jongeren kunnen opgedane skills digitaal badgen met een app en de waarde van ervaringen aantonen richting de arbeidsmarkt.